Nano Xuyên Tâm Liên Hành Đen

500,000 450,000

Tin cập nhật nhất: “Xuyên tâm liên – Vị thuốc tiềm năng trong phòng chống COVID-19” – “Xuyên tâm liên – được công nhận hỗ trợ Điều trị Covid-19 khi khởi phát”. Với công nghệ cao đi đầu cả nước, viên uống Nano Xuyên Tâm Liên Hành Đen theo sự tư vấn của Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ VN, là sự phát chế tuyệt vời của các nhà khoa học trong đại dịch.

Danh mục:
Mô tả

Mô tả